Start

Welkom op de webstek van Cohousing-Plus

De foto’s blijven nog even staan, maar …

… de site in Alsemberg moesten we jammer genoeg laten varen!

 

Met ons burgerinitiatief ‘Cohousing-Plus’ willen we nog steeds een cohousing realiseren in de regio zuidwest Brabant (Beersel, Halle, St-Pieters-Leeuw, Pepingen, Gooik, Lennik, Dilbeek),  nog steeds een grote multigenerationele cohousing realiseren met daarbovenop extra troeven, zoals inclusie van mensen met een beperking, wonen van senioren, betrachting van betaalbaarheid, integratie in het wijkleven, …

De site van De Grote Sleutel in Alsemberg leek ons het potentieel te bieden voor dit plan. Jammer genoeg zijn er voor deze plek te veel risicofactoren. Na bijkomend studiewerk en het uitzoeken van verschillende scenario’s, en na rijp beraad hebben wij besloten om geen offerte in te dienen voor de site ‘De Grote Sleutel’.

 

MAAR …  Wij doen verder!  

Ons project bestaat uit verschillende onderdelen die elkaar versterken. We willen dit doen met respect voor de menselijke en de natuurlijke omgeving. zie: wat wensen wij

Wie graag mee zijn schouders zet onder deze multigenerationele en inclusieve cohousing, nodigen wij uit om bij elkaar te komen voor verdere planning:

* Trekkersgroep Cohousing-Plus

op vrijdag 26 oktober om 20 uur

bij Luk en Marie, in ‘Cohousing La Grande Cense’,

Rue des Déportés 6R02, 1480 Clabecq

jonckheere.luk@gmail.com

 

Op de Samenhuizen Trefdag bemannen wij een standje voor Cohousing-Plus

Kom voor informatie en ontmoetingen:

* Samenhuizen Trefdag

op zaterdag 3 november, 14u – 18u

in ‘t STUK, Naamsestraat 96, Leuven

Voor meer info over deze trefdag, zie: https://www.samenhuizen.be/trefdag

 

Met beste groeten, Luk & Marie

jonckheere.luk@gmail.com

 

WAAR GAAN WE VOOR ?

 

een bloeiende warme gemeenschap

In de eerste plaats gaan we zorgen voor een warme gemeenschap, waar mensen begaan zijn met elkaar. Daarvoor gaan we zorg dragen voor goede relaties met elkaar en met de omgeving, en voor samenhorigheid en samenwerking.

We gaan voor gelijkwaardigheid en basisdemocratie (consensus voor de besluitvorming). We integreren ons in de wijk en het verenigingsleven.

We gaan voor een levendige plek, waar plaats is voor activiteiten en bedrijvigheid, maar even goed voor rust en stilte, voor mogelijkheid tot inkeer

een sociale dimensie

We willen een diverse groep bewoners en gebruikers, namelijk een mix van generaties, gezinssamenstellingen, culturen en inkomens, met inclusie van mensen met een beperking, van kwetsbare personen.

en bio-ecologisch verantwoord

Gezond en duurzaam wonen en leven is belangrijk. Daarvoor hebben we o.a. aandacht voor het gebruik van de ruimte (compact wonen, ruimtes delen, verbouwen van een bestaande site), voor een integraal duurzaam energie- en waterbeheer (isolatie, alternatieve energie, grijswatergebruik), materialenkeuze, en mobiliteit (auto-delen, fietsenberging).

 

Advertenties
Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag